Akademik Kadro

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Betül BAL GEZEGİN

Yabancı Diller Bölümü Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Metin EREZ

Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü: Öğr. Gör. Talat ALTUN

Hazırlık Sınıfları Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Talat ALTUN

 

Ders Veren Öğretim Elemanlarımız

Öğr. Gör. Talat ALTUN               (Main Course)

Öğr. Gör. A. Rasim AHISHA       (Grammar)

Öğr. Gör. Serap Özge AYDIN    (Listening & Speaking)

Öğr. Gör. Özge ÇETİN              (Reading & Writing)