Akademik Kadro

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Betül BAL GEZEGİN

Yabancı Diller Bölümü Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Metin EREZ

Hazırlık Sınıfları Birim Koordinatörü: Öğr. Gör. Talat Artun

Hazırlık Sınıfları Akademik Danışmanı: Öğr. Gör. Talat Artun

 

Ders Veren Öğretim Elemanlarımız

Öğr. Gör. Talat ARTUN        (Main Course)

Öğr. Gör. A. Rasim AHISHA    (Grammar)

Öğr. Gör. Serap Özge AYDIN   (Listening & Speaking)

Öğr. Gör. Özge ÇETİN         (Reading & Writing)